تاريخ روز : شنبه 29 مرداد 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه(ميدكو)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

زمان تاسیس وسرمایه میدکو

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه بصورت صددرصد خصوصی و سهامی عام به منظور سرمایه گذاری و توسعه دربخش معادن و صنایع معدنی کشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و پذیره نویسی عمومی و سرمایه 1000 میلیارد ریال، درآذرماه سال 1386 تأسیس و آغاز به کار نموده است. سرمایه میدکو با افزایش سرمایه در یازده مرحله به میزان 60,000 میلیارد ریال افزایش یافته است.

موضوع فعالیت میدکو

این هلدینگ تخصصی با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن وصنایع معدنی کشور فعالیت می کند. بدین ترتیب تمامی شرکت های تابعه در مجموعه میدکو تأمین کننده این هدف تخصصی می باشند.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی